خمیرمایه خشک

خمیر مایه خشک فوری Instant Dry Yeast در انواع
•    500گرمی وکیوم
•    100گرمی ساشه و وکیوم
•    کیسه 10و 20کیلوگرمی

شرایط نگهداری

1.    خمیر مایه را در محیط خشک و خنک (زیر 20 درجه سانتی گراد) نگهداری کنید .
2.    پس از هر بار مصرف هوای داخل کیسه را خالی , و درب آن را محکم ببندید و در محل دور از گرما و رطوبت نگهداری فرمائید .
3.    در صورت نگهداری مناسب خمیر مایه خشک تا یک سال قابلیت مصرف دارد .

خمیر مایه تر

خمیر مایه تر ( تازه ) Compressed Yeast or Fresh  Yeast

  • 500 گرمی

شرایط نگهداری

شرایط نگهداری خمیر مایه تر

  • مخمر یک موجود زنده است و در صورت قرار گرفتن در شرایط مساعد، شروع به فعالیت می کند. بنابراین قبل از مصرف، همیشه آن را در درون یخچال و دمای کمتر از 4 درجه سانتیگراد نگهداری نمایید.
  • بهترین تاریخ مصرف برای این محصول در صورتیکه بسته بندی آن باز نشده و در داخل یخچال با دمای مناسب (6-4 درجه سانتی گراد) نگهداری شده باشد تا 3 هفته پس از تولید است. بنابراین هرگز بیش از ظرفیت خریداری نکنید.

خمیر مایه خشک

خمیر مایه خشک فوری Instant Dry Yeast در انواع
•    500گرمی وکیوم
•    100گرمی ساشه و وکیوم
•    کیسه 10و 20کیلوگرمی

شرایط نگهداری

خمیرمایه خشک و تر

خمیر مایه خشک فوری Instant Dry Yeast در انواع
•    500گرمی وکیوم
•    100گرمی ساشه و وکیوم
•    کیسه 10و 20کیلوگرمی

شرایط نگهداری

خمیر مایه خشک

شرایط نگهداری