• اخبار و گزارش ها

  تقدیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی از شرکت خمیرمایه رضوی

  تقدیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی از شرکت خمیرمایه رضوی 1396/10/28 شرکت خمی

  • تاریخ انتشار :1396/10/28
  • بازدید : [detaillog]
 • اخبار و گزارش ها

  نخستین محموله صادراتی خمیر مایه رضوی به قطر ارسال شد

  نخستین محموله صادراتی خمیر مایه رضوی به قطر ارسال شد 1396/10/28 سرپرست شرکت خمیرمایه رضوی از

  • تاریخ انتشار :1396/10/28
  • بازدید : [detaillog]
 • اخبار و گزارش ها

  بهبود شاخص‌های تولید، فنی، صادرات و مالی شرکت خمیر مایه رضوی نسبت به سال 95

  طی 9 ماهه سال جاری محقق شد بهبود شاخص‌های تولید، فنی، صادرات و مالی شرکت خمیر مایه رض

  • تاریخ انتشار :1396/10/12
  • بازدید : [detaillog]
 • اخبار و گزارش ها

  حضور شرکت خمیرمایه رضوی در نمایشگاه صنایع آرد و نان تهران

   حضور شرکت خمیرمایه رضوی در نمایشگاه صنایع آرد و نان تهران 1396/9/4 شنبهسرپرست شرکت خمی

  • تاریخ انتشار :1396/09/09
  • بازدید : [detaillog]
 • اخبار و گزارش ها

  افزایش 7/3 درصدی صادرات خمیرمایه رضوی طی 7 ماه نخست سال 1396

  افزایش 7/3 درصدی صادرات خمیرمایه رضوی طی 7 ماه نخست سال 1396 سرپرست شرکت خمیرمایه رضو

  • تاریخ انتشار :1396/08/29
  • بازدید : [detaillog]
 • اخبار و گزارش ها

  اقدامات شرکت خمیرمایه رضوی در راستای گسترش بازارهای صادراتی بیان شد

  اقدامات شرکت خمیرمایه رضوی در راستای گسترش بازارهای صادراتی بیان شد     &nb

  • تاریخ انتشار :1396/08/27
  • بازدید : [detaillog]
 • اخبار و گزارش ها

  میزان پیشرفت برنامه‌های سوم استراتژیک شرکت خمیرمایه رضوی تشریح شد

  میزان پیشرفت برنامه‌های سوم استراتژیک شرکت خمیرمایه رضوی تشریح شد سه شنبه  1396/8/23

  • تاریخ انتشار :1396/08/27
  • بازدید : [detaillog]
تعداد:32