تماس با ما

      آدرس : شرکت خمیر مایه رضوی    كيلومتر 67 جاده مشهد - قوچان

تلفن تماس: 46126622 (051)

فاکس: 46124284 (051)

گواهينامه ها، استانداردها و عناوين كسب شده

1_ دريافت لوح و تنديس زرين استاندارد واحد توليدي برتر كيفيت در سال 1382 در صنعت خميرمايه از اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي خراسان

2_ دريافت لوح تقدير از نمايشگاه توانمندي هاي بخش سلامت كشور در سال 1382 از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور

3_ ISO 9001 – دريافت گواهينامه سيستم مديريت كيفيت 2000 در سال 1384 از توف نورد ايران

4_  دريافت گواهينامه ثبت در FDA  آمريكا و اجازه صادرات به اين كشور در سال 1384

5_ دريافت تقديرنامه تعامل دانشگاه و صنعت از دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان

6_ صادر كننده نمونه استان خراسان رضوي در سال 1385

7_  واحد صنعتي نمونه استان خراسان رضوي در سال 1385

8_ واحد نمونه صنايع غذايي و بهداشتي استان خراسان رضوي در سال 1385

9_ واحد صنعتي نمونه كشور در سال 1386

10_ واحد نمونه صنايع غذايي و بهداشتي استان خراسان رضوي در سال 1386

11_ دريافت لوح تقدير روز صنعت و معدن در سال 1387 از وزارت صنايع و معادن

12_ دريافت تقديرنامه در برگزاري هجدهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران در سال 1387 از وزارت كشور – خراسان رضوي

13_ تكرار صدور گواهينامه سيستم مديريت كيفيت ISO 9001 – 2000 در سال 1387 از توف نورد ايران

14_ دريافت گواهينامه حلال در سال 1387

15_ واحد صنعتي نمونه كشور در سال 1387

16- صادر کننده نمونه سال 1388