کسب رتبه اول واحد فرهنگی شرکت خمیرمایه رضوی در بین واحدهای فرهنگی شرکت های اقتصادی آستان قدس رضوی

در ادامه مباحث برگزاری جلسات اخلاق(خادمان خورشید) در چهار ماهه دوم سال 1397 تعداد 456 جلسه در شرکت ها و موسسات تابعه سازمان اقتصادی آستان قدس برگزار شده است و بر اساس ارزیابی صورت گرفته در چهار ماهه مشخص گردید بر اساس شاخص های مورد نظر، واحد فرهنگی شرکت خمیر مایه رضوی رتبه اول را در بین واحدهای فرهنگی شرکت های اقتصادی آستان قدس رضوی کسب نموده است.


نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی