عملیات نصب فیلتر وکیوم های خریداری شده از ترکیه و مخازن فیلترها جهت افزایش تولید خمیر مایه تر و افزایش تولید محصول در طبقه سوم کارخانه خمیر مایه رضوی (97/08/28)

عملیات نصب فیلتر وکیوم های خریداری شده از ترکیه و مخازن فیلترها جهت افزایش تولید خمیر مایه تر

و افزایش تولید محصول در طبقه سوم کارخانه خمیر مایه رضوی (97/08/28)


نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی