کسب رتبه اول واحد فرهنگی شرکت خمیرمایه رضوی در بین واحدهای فرهنگی شرکت های اقتصادی استان قدس رضوی

واحد فرهنگی شرکت خمیرمایه رضوی رتبه اول را در بین شرکت های سازمان اقتصادی استان قدس رضوی کسب و طی جلسه ای با حضور؛ مدیریت محترم عامل شرکت خمیرمایه رضوی، مدیریت محترم امور فرهنگی کارکنان و خدام آستان قدس رضوی از آقای محمد رضا دلیری نسب  طی تقدیرنامه ای بابت مدیریت و حضور فعال در اشاعه امور فرهنگی شرکت تجلیل شد.

                                              


نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی