بازدید دکتر وریدی مدیر عامل محترم هلدینگ کشاورزی ، دامپروری و صنایع تبدیلی سازمان اقتصادی رضوی

بازدید دکتر وریدی مدیر عامل محترم هلدینگ کشاورزی دامپروری وصنایع تبدیلی سازمان اقتصادی رضوی:

بازدید دکتر وریدی از شرکت خمیرمایه رضوی

دوشنبه 1397/01/20


امروز جناب آقای دکتر وریدی به همراه آقای مهندس صلح دوست و خانم خندان نیا از شرکت خمیرمایه رضوی بازدید نمودند و درجریان فعالیت های این شرکت قرارگرفتند.


نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی