برگزاری جلسه ارزیابی تعالی سازمان در شرکت خمیرمایه رضوی

پس از کسب رتبه نخست جایزه ملی تعالی و پیشرفت در بین شرکت های آستان قدس رضوی در سال 1397 از سوی شرکت خمیرمایه رضوی در ارزیابی که در شرکتهای زیر مجموعه مقام معظم رهبری انجام می شود در سطح تقدیر نامه جایزه تعالی و پیشرفت شرکت نموده و در ابتدای سال 1398 اقدامات و جلسات بهبود به صورت مستمر و مداوم، پس از تشکیل چهار کار گروه شامل: 1- کارگروه راهبردی 2- کارگروه منابع انسانی 3- کارگروه بازرگانی و مالی 4- کارگروه تولید، آغاز شد و بر اساس مدل ها و اصول ارزیابی این جایزه اقدامات انجام شد. در تاریخ 20 و 98/11/21 جلسه ارزیابی برگزار گردید. در این ارزیابی شاخص های تعالی طبق استاندارد EFQM و همچنین از سایت شرکت و جلسات فوکوس گروپ انجام شد که طی آن نقاط قوت، نقاط بهبود، شواهد و پرژه های انجام شده مورد ارزیابی قرار گرفت و جلسات با حضور مدیرعامل شرکت برگزار گردید . در این ارزیابی مدیرعامل شرکت توضیحاتی از دستاوردهای شرکت را اعلام نمود و همچنین مدیران شرکت توضیحات لازم در مورد شاخص ها ارائه نمودند.


نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی