آنالیز قیمت تمام شده خمیرمایه در هر قرص نان

صنعت غذا: قیمت خمیرمایه در سال ۱۳۹۸ با در نظر گرفتن قیمت ۱۶۵٫۰۰۰ ریالی هر کیلوگرم خمیرمایه درب کارخانه به‌علاوه نه درصد مالیات ارزش افزوده و ۳ درصد سود عمده فروشی، برای هر کیلوگرم خمیرمایه ۱۸۴٫۸۰۰ ریال خواهد بود (به‌علاوه هزینه حمل که بسته به مسافت بین ۵۰۰ الی ۲۰۰۰ ریال برای هر کیلوگرم یا نیم تا دو ریال برای هر گرم تخمین زده می‌شود) محاسبه قیمت خمیرمایه در هر قرص نان با در نظر گرفتن ۱۸۵ ریال برای هر گرم خمیرمایه، در هر قرص نان سنتی و هر کیلوگرم نان فانتزی به صورت زیر خواهد بود:

 

 

 

بربری: هر ۱۰۰ گرم آرد پس از ری کردن ۱۷۰ گرم خمیر می دهد. چانه بربری ۶۰۰ گرم است بنابراین میزان آرد مصرفی ۳۵۳ گرم خواهد بود. با درنظر گرفتن مصرف ۵ گرم خمیرمایه در هر کیلوگرم آرد نان بربری، در ۳۵۳ گرم آرد مصرفی این نان، به ۱٫۷۶۵ گرم خمیرمایه نیاز است. ۱٫۷۶۵ گرم خمیرمایه از قرار هر گرم ۱۸۵ ریال می شود ۳۲۶ ریال.

 

سنگک: هر ۱۰۰ گرم آرد پس از ری کردن ۱۸۰ گرم خمیر می دهد. چانه سنگک ۶۵۰ گرم است بنابراین میزان آرد مصرفی ۳۶۱ گرم خواهد بود. با درنظر گرفتن ۷ گرم خمیرمایه در هر کیلوگرم آرد نان سنگک، در ۳۶۱ گرم آرد مصرفی این نان، به ۲٫۵۳ گرم خمیرمایه نیاز است. ۲٫۵۳ گرم خمیرمایه از قرار هر گرم ۱۸۵ ریال می شود ۴۶۸ ریال.

 

تافتون: هر ۱۰۰ گرم آرد پس از ری کردن ۱۵۵ گرم خمیر می‌دهد. چانه تافتون ۲۸۷ گرم است بنابراین میزان آرد مصرفی ۱۸۵ گرم خواهد بود. با درنظر گرفتن مصرف ۵ گرم خمیرمایه در هر کیلوگرم آرد نان تافتون، در ۱۸۵ گرم آرد مصرفی این نان، به ۰٫۹۲۵ گرم خمیرمایه نیاز است. ۰٫۹۲۵ گرم خمیرمایه از قرار هر گرم ۱۸۵ ریال می‌شود ۱۷۱ ریال.

 

لواش: هر ۱۰۰ گرم آرد پس از ری کردن ۱۶۰ گرم خمیر می‌‌دهد. چانه لواش ۱۷۲ گرم است بنابراین میزان آرد مصرفی ۱۰۷ گرم خواهد بود. با درنظر گرفتن مصرف ۵ گرم خمیرمایه در هر کیلوگرم آرد نان لواش، در ۱۰۷ گرم آرد مصرفی این نان، به ۰٫۵۳۵ گرم خمیرمایه نیاز است. ۰٫۵۳۵ گرم خمیرمایه از قرار هر گرم ۱۸۵ ریال می شود ۹۹ ریال.

 

فانتزی‌: وزن چانه در فانتزی مصوب نبوده و متغیر است. هر صد گرم آرد پس از ری کردن ۱۵۵ گرم خمیر می‌دهد. بنابر‌این برای یک کیلو‌گرم خمیر، به ۶۴۵ گرم آرد نیاز است. با درنظر گرفتن مصرف ۸ گرم خمیرمایه در هر کیلوگرم آرد نان فانتزی، در ۶۴۵ گرم آرد مصرفی هر کیلوگرم از این نان به ۵٫۱۶ گرم خمیرمایه نیاز است. ۵٫۱۶ گرم خمیرمایه از قرار هر گرم ۱۸۵ ریال می شود ۹۵۴ ریال برای هر کیلوگرم نان فانتزی، نه هر قرص به رقم‌های فوق یک تا دو ریال هزینه حمل اضافه خواهد شد.


نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی