بازديد مدير كل سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوي از شركت خميرمايه رضوي

بازديد مدير كل سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوي از شركت خميرمايه رضوي

در تاريخ 98/6/17 جناب آقاي مهندس مس فروش مديركل سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوي به اتفاق معاونين و مسئولين شهرستان چناران از شركت خميرمايه رضوي بازديد كردند.

در اين بازديد مديرعامل شركت توضيحات لازم در مورد صنعت خميرمايه و شركت خميرمايه رضوي و مشكلات توليد و تامين مواد اوليه و قيمت خميرمايه و  همچنين مشكلات برگشت ارز ارائه نمود.

جناب آقاي مهندس مس فروش با تقدير از تلاش هاي صورت گرفته پرسنل و مديران شركت خميرمايه رضوي و تشكر از رونق توليد در شركت و كاركرد با 100% ظرفيت در مورد حمايت و رفع مشكلات مطرح شده قول مساعدت دادند.


نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی