بازديد مدير كل سازمان حفاظت محيط زيست استان خراسان رضوي از اقدامات زيست محيطي شركت خميرمايه رضوي

در مورخ 98/4/30 آقاي دكتر تورج همتي باتفاق معاونين اداره كل و مسئولين شهرستان چناران از مراحل نصب و راه اندازي سيستم تصفيه پساپ بازديد كردند.

در اين بازديد مديرعامل شركت توضيحاتي در مورد پيشرفت پروژه تغليظ پساپ ارائه نمود.

آقاي دكتر همتي با تشكر از اقدامات مناسب صورت گرفته در مورد همكاري و تعامل اداره محيط زيست با شركتها اعلام موافقت نمودند.


نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی