ضرورت اجرای طرح هاي خادم ياري رضوی در تحقق اقتصاد دانش بنیان

ضرورت اجرای طرح هاي خادم ياري رضوی  در تحقق اقتصاد دانش بنیان

با وجود این که ایران در چند سال گذشته در زمینه تولید محصولات دانش بنیان در زمینه های مختلف همچون نانو، رادیو دارو، ژنتیک و... پیشرفت های بسیاری داشته، اما همچنان سهم ایران از بازار جهانی اقتصاد دانش بنیان بسیار ناچیز بوده است.

یکی از زمینه های مهم در این حوزه، صنعت غذا است که به واسطه ارتباط بسیار نزدیک آن با سلامت آحاد جامعه اهمیتی دوچندان پیدا می کند.

در گفت و گو با احسان اژدری مدیر عامل شرکت خمیرمایه رضوی به سراغ مقوله اقتصاد دانش بنیان در صنعت غذا و بسترهای مورد نیاز برای شکوفایی بیش از پیش آن پرداخته ایم.

 

 اقتصاد دانش بنیان چه جایگاهی در برنامه های استراتژیک این شرکت دارد؟

 تولید خمیر مایه بدلیل پیچیدگی خاص جزو فعالیت  های دانش بنیان است .جدا از فعالیت اصلی تولید اصلی عدم رشد فعاليت دانش بنيان و خلاقيت در شركت ها مطمئناً باعث ضرر و زيان در توليد آتي خواهد بود. معتقد هستم رشد فعاليت هاي دانش بنيان به طور قطع هزينه هاي توليد را كاهش داده و كيفيت را بهبود خواهد داد؛ لذا تكيه بر استراتژي سازمان اقتصادي در مورد پيشرو و پيشران بودن و همچنين توجه به اقتصاد دانش بنيان در بيانيه گام دوم ابلاغي رهبر معظم انقلاب، در اين شركت نیز مورد تاكيد بوده است.

 

 به نظر شما چه شرایطی در شرکت خمیرمایه رضوی برای تحقق اقتصاد دانش بنیان نیاز است و شکوفایی و رشد اقتصاد دانش بنیان در کشور در حوزه صنایع غذایی نیازمند چه بسترهایی است؟

مهم ترين نياز شركت در حوزه دانش بنيان تغيير نگرش ها است؛ رويكرد بايد تغيير كند و اعتماد به جوانان و شركت هاي تازه تاسيس افزایش یابد که البته اين اعتماد و تغيير رويكرد ممكن است هزينه هایی براي شركت  هاداشته باشد و قابل قبول نباشدوبدلیل ریسک همکاری با شرکت های دانش بنیان صنعت کمتر تمایل نشان میدهد.

لازم است مراجع ذي صلاح در معاونت علمي و فن اوری رياست جمهوري و صندوق ضمانت فن آوري فعاليت اين مجموعه شركت هاي دانش بنيان را تضمين کنند و حتي در صورت زيان فعالیت در  شركت های صنعتی ، جبران و خسارت واحدهاي توليدي را بپذيرند كه ريسك پذيري شركت هایی نظیر خميرمايه براي كاركردن با شركت هاي دانش بنيان رشد كند.

موانع متعددي در زمينه تائيد فعاليت دانش بنياني شركت ها وجود دارد؛ و شرکت های دانش بنیان مشکلات متعددی دارند به عنوان مثال عدم وجود نقدينگي و توان اقتصادي اين شركت ها باعث شده تا در تبديل ايده هاي خلاق  به مرحله اجرا با مشكلاتی مواجه شوند.

از جمله مهم ترين نيازهاي بهبود بستر فعاليت دانش بنيان، ارتباط تنگاتنگ شركت هاي دانش بنيان با دانشگاه و صنعت است تا در تجاري سازي ايده ها موفقيت حاصل شود.

 

 بازار فروش محصولاتی که در صنعت خمیرمایه با استفاده از اقتصاد دانش بنیان تولید می شوند یا خواهند شد و همینطور استقبال مردم را چگونه ارزیابی می کنید؟

در حوزه توليد خميرمايه به طور قطع انواع محصول توليدي دانش بنيان برای مثال در حوزه High sugar بازار بسيار مناسب و قيمت فروشی حدود 4 برابر خواهد داشت و مطمئناً چنانچه عموم مردم از سلامتي فرآورده هاي دانش بنيان اطمينان داشته باشند، هزينه آن را نیز پرداخت مي کنند. 

 

 به نظر شما چقدر حوزه صنعت غذایی کشور نیازمند ورود به عرصه اقتصاد دانش بنیان است؟

تا كنون احساس نيازها و حمايت هاي دولتي در حد شعار بوده است، بانك ها و دولت حمايت مناسبي نداشتند و نیز حمايت هایي در حوزه تسهيلات، معافيت مالياتي، ضمانت سرمايه گذاري و معافيت هاي گمركي شكل نگرفته است.

مطمئناً روش هاي قديمي توليد، ضايعات بالا و كيفيت نامناسب جوابگوي سطح نياز فعلي نيست؛ درحوزه فعاليت دانش بنياني هدايت خلاقيت ها و دانش تئوري فارغ التحصيلان جوان اهميت دارد و بايد از طریق ارتباط تنگاتنگ با صنعت و دانشگاه اين امر شكل بگيرد. متاسفانه هنوز صنعت به فعاليت دانش بنيان اعتماد ندارد، چراکه فعاليت ها جدید بوده و تجربه قبلي نيست و صنعت ريسك سرمايه گذاري را نمي پذيرد، لذا بايد نهادی ویژه اين موضوع را راهبري کند.

 

 با توجه به نیاز مبرم جوامع کنونی به تحقق مقوله اقتصاد دانش بنیان در صنایع به ویژه صنعت غذا، لطفا بفرمایید در صورتی که این مهم محقق نشود، چه مشکلاتی پیش خواهد آمد؟ و نیز تحقق آن چه مزایایی خواهد داشت؟

به جرات می توان گفت با روش هاي قبلي توليد، تامین نياز غذایي مردم امكان پذير نيست و تولید این حجم از مواد غذایی هزينه توليد بسیار بالایی به دنبال خواهد داشت.

راندمان تولید در روش هاي قديمي كم و ‌كيفيت ها پائين است، از طرفی قيمت تمام شده نیز بالا بوده كه تمامی این موارد با استفاده از فعاليت های دانش بنيان بهبود خواهد یافت.

 

 عملکرد شرکت های غذایی آستان قدس رضوی را در ورود به عرصه اقتصاد دانش بنیان در مقایسه با سایر شرکت های خارج از آستان قد


نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی