رشد بهره وری و کاهش ضایعات با تاکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف مواد اولیه

مدیر عامل شرکت خمیرمایه رضوی گفت: مدیریت مصرف در این مجموعه با تاکید بر اجرای سیاست های کلی اصلاح الگوی مواد اولیه مصرف انجام می شود.

احسان اژدری در گفت و گو با خبرنگار آستان نیوز با اشاره به برنامه های در دستور کار این شرکت در زمینه مدیریت مصرف بیان کرد: در این راستا  به طور روزانه ميزان و نسبت  مصرف مواد اوليه اصلی و بسته بندي با نسبت های استاندارد ملی وجهانی  كنترل میشود.

همچنین مقايسه ماهانه وسالانه نسبت مصرف مواد اوليه براي میزان تناژ توليدی نیز رصد مي شود.

وی ادامه داد: هرگونه افزايش درصدهاي مصرف، هزينه هاي توليدوقیمت تمام شده را افزایش خواهد داد اشکالات در جلسات،  ماهانه  كميته فني و كيفي برطرف می شود.

مدیر عامل شرکت خمیرمایه رضوی افزود: به عنوان مثال مصرف ۴.۵ كيلو ملاس براي نولید هر كيلو خميرمايه استاندارد جهاني است كه در شركت هم همين حدود مورد استفاده قرار می گیرد.

وی  با بیان این رسیدن  به كمترين  نسبت مصرف مواد با تامين مواد اوليه مناسب و با كيفيت محقق خواهد شد، و: در غير اين صورت رسيدن به شاخص های بهینه مصرف امکان پذیر نخواهد بود.

اژدری ادامه داد: همچنین در شرکت مقدارو درصد ضايعات توليد، روزانه اندازه گیری می شود، به گونه ای که هرگونه افزايش مصرف مواد اوليه وضایعات حتي در حد چند كيلوگرم قابل قبول نيست.

وی با اشاره به مقوله رشد بهره وری در اقتصاد به عنوان یکی دیگر از موضوعات مهم در بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: متاسفانه مفاهيم بهره وري گاهی براي بسیاری از مديران و کارکنان در شركت ها ناشناخته است و  كارایي  به عنوان بهره وري تلقي مي شود.

وی ادامه داد: بهره وري مجموعه كارائي و اثر بخشي است، بدین معنی که مجموعه اقداماتي كه شركت را به اهداف از پيش تعيين شده برساند و باعث بهبود شود.

اژدری با بیان این که شرکت خمیرمایه رضوی به حداكثر بهره وري دست یافته است، افزود: این کارخانه با توليد سه شيفت، در تمام سال و با حداكثر ظرفيت فعالیت می کند.

وی ادامه داد: شاخص بهره وري در كاهش ضايعات، كاهش مصرف مواد، كاهش مصرف انرژي و رشد شاخص هاي كيفي، نیل به اهداف راهبردی و رضایت همه ذی نفعشان   به شمار می رود که در این راستا آموزش هاي لازم برای كارشناسان و مديران در محل شركت برگزار شده است.

مدیر عامل شرکت خمیرمایه رضوی، كم بودن بهره وري را یکی از مهم ترين مشكلات سازمان ها و صنایع در كشور عنوان کرد.


نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی