افزایش 400 تنی تولید و رشد چشمگیر شاخص های مالی خمیرمایه رضوی در سال 1395

سرپرست شرکت خمیرمایه رضوی از افزایش حدود 400 تنی تولید خمیرمایه رضوی و بهبود چشمگیر شاخص های مالی طی سال 1395 خبر داد.
دکتر احسان اژدری در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان اقتصادی بیان کرد: این شرکت طی سال گذشته،رکورد بیشترین تولید را از بدو تأسیس کارخانه ثبت نموده است.
وی افزایش راندمان و بهره وری در نیروی انسانی متخصص و نیز بهبود سیستم های موجود در فرایند تولید و فرمانتورها و استفاده از مواد اولیه و ملاس مرغوب را از مهمترین عوامل افزایش تولید نام برد.
اژدری ادامه داد: علاوه بر این، می توان به بهینه سازی تجهیزات خطوط تولید از جنبه های نرم افزاری و سخت افزاری، بالانس مواد، بهبود فرآیند خشک سازی،افزایش حجم مخازن تخمیر، اشاره کرد که در کاهش ضایعات و بهبود تولید نقش قابل توجه داشته است.
وی در پاسخ به این سوال که چقدر توانسته اید بر اساس برنامه سوم استراتژیک، اهداف در نظر گرفته شده در بخش تولید را طی سال گذشته به منصه ظهور برسانید؟ گفت: بخش عمده برنامه ها محقق شده است.
اژدری ادامه داد: شاخص های محقق شده سال 95 بیش از بودجه پیش بینی شده بوده است و نیز شاخص کیفی اکتیویته محصول تولید به عدد مطلوب 1450 رسیده است.
وی با اشاره به فعالیت بیش از 50 نمایندگی فعال شرکت خمیرمایه رضوی در سراسر کشور، گفت: فروش خمیرمایه خشک و تازه شرکت در بازار داخلی، توسط نمایندگان تحت قرارداد با کارخانه انجام می شود.
سرپرست شرکت خمیرمایه رضوی از تامین حدود 17درصد نیاز کشور به خمیرمایه توسط این شرکت خبر داد و افزود: درصدد هستیم این رقم را افزایش دهیم.


نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی