آگهي مناقصه بسته بندی محصولات، سرویس ایاب و ذهاب، حمل خمیر مایه تازه

آگهي مناقصه شركت خميرمايه رضوي

شركت خميرمايه رضوي در نظر دارد، انجام امور به شرح ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

1- بسته بندي محصولات خميرمايه تازه و خشك

2- سرويس اياب و ذهاب پرسنل (ميني بوس و خودروي سواري)

3- حمل خمير مايه تازه با خودروهاي حمل مواد منجمد (يخچالدار)

متقاضيان محترم مي توانند از تاريخ درج آگهي بمدت پنج روز جهت بازديد و اخذ فرم مشخصات شركت در مناقصه به نشاني: كيلومتر 67 جاده مشهد- قوچان؛ شركت خميرمايه رضوي و یا سایت شرکت www.razaviyeast.comمراجعه نمايند.

زمان بازديد و ارائه پيشنهادات همه روزه از ساعت 9 الي 14:30 بجز روزهاي تعطيل مي‏باشد. تلفن: 46126622-051 داخلي 144(حمل خمیرمایه تازه) و داخلی های 147و 148 (بسته بندی محصولات و سرویس ایاب و ذهاب).

                                            شركت خميرمايه رضوي( سهامي خاص)

دانلود فرم پيشنهاد نرخ بسته بندي محصول

دانلود فرم شرح وظایف بارگیری و تخلیه

دانلود فرم شرح وظایف بسته بندی

دانلود فرم شرح وظایف ضایعات

دانلود فرم شرح وظایف نظافت

دانلود  فرم ارائه قیمت جهت حمل خمیر مایه تازه

دانلود فرم شرایط شرکت در مناقصه خودروهای حمل خمیرمایه

دانود فرم شرایط عمومی شركت در مناقصه بسته بندی و اموات خدماتی

دانلود فرم شرایط عمومی شركت در_مناقصه سرویس ایاب و ذهاب

دانلود فرم فهرست مسیرها و اعلام قیمت خودروهای سواری و مینی بوس


نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی