بیاید در کنار همدیگر، حالمان خوب باشد

مدیر عامل محترم شرکت خمیرمایه رضوی جناب دکتر اژدری، تصمیم بر این داشته اند جهت روحیه بخشی به پرسنل شرکت و ایجاد انگیزه به ایشان، به صورت ماهانه سالروز تولد همکاران را در ماه جاری تبریک و هدایای تقدیم نمایند.

ضمن تشکر و قدرانی از مدیریت محترم عامل شرکت خمیر مایه رضوی- آرزوی سربلندی و موفقیت جهت کلیه پرسنل شرکت خمیر مایه رضوی داریم.


نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی